චූටි නම් වූ විසල් මිනිසා

© Willem de Kooning
© Willem de Kooning

චූටි චූටි හීන වලට
චූටි ඉඩක් හොයාගන්න
චූටි දෙනෙත් පියාගන්න
චූටි වෙලාවක් මදිවිද
චූටි……………………?
චූටි කුරුල්ලන් අතරේ
චූටි චූටි සටන් පාඨ
චූටි හොටින් මුදාලන්න
චූටි උගුරෙ හිරි ඇරපන්
චූටි……………………..
චූටි පියාපත් තුරුලට
චූටි සිඟිත්තිය අරගෙන
චූටි හිනා පොදි ගහගෙන
චූටි කැදැල්ලෙන් බැහැපන්
චූටි……………………..
චූටි හදවතින් ඉහිරෙන
‘චූටි‘ කවක හඬ වෙනුවෙන්
චූටි පපුව පිරිමදින්න
චූටි වෙලාවක් දීපන්
චූටි……………………..
චූටියට දෙකක් ඇණගෙන
චූටියට දුමක් ඇද ඇද
චූටි කඩල ඇට ගනින්න
චූටි ඇඟිලි දිග ඇරපන්
චූටි.
2014 අප්‍රේල් 19.

නිදිකුම්බා මල

Image
ජෝන් කොස්ටාන්සාගේ සිත්තමක්

කුරුලු දරුවන් ඉකිලන
අරුණු දොරනඩ ඉඳගෙන
අහස් ඉදිකඩ පැනගෙන
හිරුන් එන මඟ බලනෙමි!

විදුලි මළබෙර හඬවන
කළු වලා අවි අරගෙන
ඉදිකඩ යකුන් සේ ඇති කල
හිනාවී එන්ට බැරිවද හිරුනි.

පැතුම් මල් පොඩි මැළවෙන
සෝකී දෙනෙත්හරවමි
ඩෝසර හොඬෙන් ඉදිරුණ
රබර යායම විනිවිද……..සීරුවට………..

සිය දහක් හිරු අනුරූ
හිනාවේ වියලි කර්කශ බිම
අහා! කෙතරම් සතුටක්ද හිතට
මම එවෙත ඇවිද යමි……….

නිරුවත් දෙපා මත
වේදනා කටු තුඩු ඇනී – රිදුම් දේ……

මම ඒ වේදනා පොදි
හද සම බිමේ සතපා
කටු තුඩු මතම දණ ගා
ඉන් මලක්
අපරිමිත ආදරෙන් සිඹිමි.

සිතගිස්සෙන්ම නැඟැ ආ
නෙතිස්මත්තෙන් මේ දැන් වට
සීතල කඳුළු බිඳ
එමල් සුසිහින් කෙඳි මත රැඳී
ප්‍රභාවින්තව බැබැළේ.

මම
සෙමින්
හිසොසවා
බලමි.

කළු වලා අවි මැඬගෙන
අහස් ඉදිකඩ පැනගෙන
අන්න! හිරු
හිනාවීගෙන……

 
(මෙකව ලියැවු‍ණේ 1994 අවුරුද්දෙ. මේක ඒ අවුරුද්දේ දවසක හිරු පත්තරේ පළවුණා.  යළි 2002 අවුරුද්දේ පළ කළ පිළිහුඩුවී කවි එකතුවටද ඇතුළත් වුණා)