කොවුල් කවක්

සේල් පොළේ වයිවාරණ බඩු ඇතුවා
එයින් මුකුත් ගන්නට හිතකුත් ඇතුවා
සාක්කුවේ තඹ සතයක්වත් නැතුවා
කේන්තියට අවුරුදු කවියක් ගෙතුවා

කපුටන් පවා නව සළුපිළි ඇඳ පැළඳ
වෙණ වාදයට ගොරහැඩි තත් පිරිමදින
සිතමින කෙදින අප වෙණ වයනා එදින
කොවුලා මමයි තටු හකුළන් මුළු වැදුණ

1995 අප්‍රේල් 7

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )