සිහිනයක කටහඞ

390467939_7be51dc498

ඇහි පිල්ලමක් යට
සිහිනයකි.
කාටවත් නො පෙනෙන.
සිහිනයෙන්වත් නො දකින.

කල් ඉකුත්වුණු මලකට
මුද්‍රා තබන්නේ කුමටද?
කෙඳිරියක්වත් නො නඟා ම ගිලිහී
පාවී බිමට බැස එන.

පෙති දෙ පෙති නංවන
අලූත් පැතුමක් පොපියයි
තුර – පත් සළා සරු කළ
නිහඞ සීතල දෙරණත.

විරු සමරු උලෙළකි
හෙට මෙතැන
හැඟුම්බරවන
තුරු පතින් පත පවා
අත්පොලසන් නැඟෙන.
හැඞුම්බරවන
සුළං දහරින් පවා
ඔල්වරසන් නැඟෙන.

ඇහි පිල්ලමක් යට
කඳුළකි.
සිහිනයක සිනහවෙන් ඉපදුණ.
කොපුල් නිම්නයට පිවිසුණ.

Advertisements