බාල ළමා මව

womanpainting

මුවැත්තියේ
මනු ගං තෙර
කඳුළැලි පිසිනා
ළමිස්සියේ වත් කියන්න
ළමැද නොපෙනෙනා

හෙමින් හෙමි හෙමින්
කුසුමක් ලෙසින් සුපිපෙනා
කොහෙන් ඔය කුසට
සිදුහත් කැළුම් හිමි වුණා

සුවඳ කිරි සුවඳ
මුවගේ වියැකී නැතුවා
කෙළෙස නුඹ කෙළෙස
රුධිරේ කිරට හරවනා

හොඩිපොතේ මල් මැලවී
සුවඳ වියැකුණා
සෝඩි ටිකිරි පය පාමුල
කඳුළු විසිරුණා

නදී රළ නැගී
හසරැලි දිදී සැනහෙතී
රිදී සඳවතී
හදවත රිදී ඉකිබිඳී

රෑට බතට උඳුපියලිය
රහට තියෙන්නේ
චූටි සාවියන් සඳ මත
කාව හොයන්නේ

මලක් වුනත් පෙති විහිදන
කලක් තියෙනවා
ගඟක් වුනත් පෙණ ඉහිරන
දුරක් තියෙනවා

දරා ගන්න බැරි කඳුළක
නිරාමිස සුවේ
දරා සිටින පුත කිසිදින
පරාජිත නොවේ

Advertisements