උරුවිසී

Lover Tree

බේරෙ වැව් දිය මත නිදා හුන් සඳවතී
සීත රළ රැළි වැදී ඇහැරී ඉකිබිඳී
කොළොම් තොටඟින් හමන රළු නළ රැලි වැදී
දෑවී කකියයි මගේ හදවත උරුවිසී

හිතේ පීදෙන සිනහ කැකුළට වද දිදී
ප‍්‍රථම පේ‍්‍රමය භූත වෙස් ගෙන ලූහුබඳී
අතීතය යළි උදා වේවිද සැක සිතී
නිමක් නැති දුක් සුසුම් අතරේ තනිවෙමී

රන් එරන්වන් මුදුව සිහිවී බය හිතී
කඳුළු පිසලූ සුරත වෙව්ලයි හිරිවැටී
පළමුවැන්නා වන්න කළ පින් මදි වුණී
දෙවැන්නා වුව දෙවැනි නෑ පෙම උරුවිසී

Advertisements